D O B R O   D O S L I   N A   S T R A N I C U    F O T O M I R O

V I L KO M E N


                                                                

 

 

 

 

Gostovanje KUD-Lije{ce Republika Srpska  u [vajcarskoj kod udru`enja

Novi Grad - Lipik   St.Gallen

                                          

 

 

                                               

Za sva vaša veselja, svadbe, krštenja i ispracaje – slikanje, snimanje, prebacivanje snimaka sa VHS na DVD, narezivanje slika na CD, fotografije sa textom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fotomiro.ch